Idea konfefencji

Adresaci konferencji

Wykładowcy konferencji

Program konferencji

Miejsce konferencji

 

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu
oraz Opolskie Forum Organizacji Socjalnych
zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej p. t.

Długowieczność i praca

20 października 2011 r.

Idea konferencji


Ideą szóstej konferencji o starości jest wymiana edukacyjnych, kulturalnych i naukowych doświadczeń na temat problemów, potrzeb i możliwości ludzi starych. Jest też próbą wskazania kierunków zmian i rozwoju na rzecz przeciwdziałania stereotypizacji i stygmatyzacji osób w wieku senioralnym. Konferencja ma za cel wzbudzenie naukowej, społecznej i instytucjonalnej refleksji nad praktycznymi działaniami w stosunku do ludzi przekraczających próg starości. Jest też okazją do przemyśleń nad zjawiskiem starzenia samego siebie.

 

Adresaci


Konferencja skierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych problematyką starości, szczególnie do przedstawicieli nauki, instytucji polityki społecznej i pomocy społecznej, organizacji pozarządowych i służby zdrowia. Organizatorzy szczególnie zapraszają studentów pedagogiki z zakresu opieki i gerontologii, a także młodzież i osoby starsze zainteresowane wzbogaceniem wiedzy i poglądów dotyczących procesów rozwojowych człowieka starszego. Zaproszenie kierowane jest również do wszystkich osób zainteresowanych budowaniem pełnych i wartościowych międzypokoleniowych relacji.

 

Wykładowcy konferencji


Referentami konferencji będą wybitni naukowcy z polskich uczelni, specjaliści z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii, gerontologii i nauk medycznych. Wszyscy referenci profesjonalnie zajmują się teorią i badaniami dotyczącymi rozwoju, wizerunkiem i funkcjonowaniem człowieka w procesie jego starzenia się.

Referaty przedstawione na konferencji zostaną opublikowane w wydaniu pokonferencyjnym.

 

Program konferencji

Czwartek, 21 października 2010 r.

9:30 - Otwarcie konferencji - prof. dr hab. Marian Duczmal - Rektor WSZiA w Opolu

10:00-10:30 - prof. zw. dr hab. Stanisław Kaczor - Godne życie i praca

10:30-11:00 - prof. dr hab. Adam A. Zych - Praca a krótko- i długowieczność w  gerentologii i mądrości narodów

11:00-11:30 - dr n. med. Roman Kolek (Wicemarszałek Województwa Opolskiego) - Długowieczność i zdrowie

11:30-12:30 - Przerwa, zwiedzanie wystaw

12:00-12:30 - prof. dr hab. Alicja Głębocka - Wizerunek ciała u osób starszych

12:30-13:00 - dr n. med. Donata Kurpas - Recepta na długowieczność

13:00-13:30 - red. mgr Harry Duda - Praca, zdrowie i starość

13:30-14:00 - dr Eryk Holona - Edukacja profesjonalnych opeikunów osób sędziwych

14:00-14:30 - Anna Rybol - Starość w oczach młodego pokolenia

14:30 - Zakończenie konferencji - prof. dr hab. Stanisław Rogala


Miejsce konferencji:


Wyższa Szkoła Zarządzania
i Administracji w Opolu
Wydział Pedagogiczny
ul. Ozimska 63
45-368 Opole
tel. 077 402 16 00

Odpowiedzialny za organizację konferencji:
prof. dr hab. Stanisław Rogala
e-mail: srogala@uni.opole.pl