Idea konfefencji

Adresaci konferencji

Zgłoszenia

Formularz zgłoszeniowy

Program konferencji

Opłata konferencyjna

Miejsce konferencji

 

W dniu 17 listopada 2010 roku Wydział Pedagogiczny
Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu
oraz Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu
zapraszają na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt.

Diagnostyka obrazowa dysleksji rozwojowej

 

Idea konferencji

Ideą konferencji jest popularyzacja wiedzy i doświadczeń dotyczących specyficznych zaburzeń uczenia u dzieci, młodzieży i dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki obrazowej oraz poznawczo-społecznych konsekwencji doświadczania dysleksji. Tematyka sesji plenarnej będzie skupiać się wokół takich problemów jak:

1. Nowe trendy w diagnozie dyslektycznej
2. Dzieci dyslektyczne jako outsiderzy w szkolnej ławce
3. Instytucjonalne wsparcie osób dyslektycznych
4. Kształcenie kadry dla potrzeb człowieka z problemami dysleksji

Przedstawione zagadnienia nie stanowią zamkniętej listy tematów konferencji, a jedynie propozycję.

Adresaci konferencji

Konferencja skierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych problematyką dysleksji, szczególnie do przedstawicieli środowisk akademickich i szkolnych.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane czynnym udziałem w konferencji (wystąpienie, do 15 minut) prosimy o nadsyłanie zgłoszeń wraz z propozycją tematu do dnia 30 września 2010 r.
Bierny udział w konferencji należy potwierdzić do dnia 31 października 2010r.

Chęć udziału w konferencji można deklarować, wysyłając formularz zgłoszeniowy na adres:
Wydział Pedagogiczny WSZiA w Opolu,
ul. Ozimska 63, 45-368 Opole
tel.: 402-16-00, fax: 402-16-02
lub pocztą elektroniczną na adres: dysleksja@poczta.wszia.opole.pl

Program konferencji

W ramach konferencji przewidziane są obrady plenarne, praca w sekcjach problemowych, warsztaty, a także publikacja pokonferencyjnej książki.

Organizatorzy planują przeprowadzenie warsztatów mających na celu prezentację neuroterapeutycznej metody diagnozy i leczenia dysleksji - biofeedback - inR HEG. Jest to metoda wykorzystująca techniki komputerowe, a konkretnie działanie promieni podczerwieni, i opiera się na pomiarze przepływu krwi w aktywizowanych obszarach kory mózgowej.

Uwaga! Wszystkich uczestników prosimy o przybycie 15-20 minut przed planowanym rozpoczęciem konferencji w celu rejestracji i odebrania materiałów konferencyjnych

WYKŁADY

9:30-9:50

Otwarcie konferencji: prof. dr hab. Marian Duczmal - Rektor WSZiA w Opolu

09:50-10:10

mgr Jacek Krawczyk, Dyrektor Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych Ministerstwa Edukacji - Dysleksja z perspektywy Ministerstwa Edukacji

10:10-10:40

s. prof. dr hab. Maria Pecyna WSZiA - Innowacyjny trend w diagnostyce dyslektycznych zasadzek (nIR - HEG w konstrukcji H. Toomima w zastosowaniu diagnostycznym)

10:40-10:50

Głos grupy (dyskusja)

10:50-11:10

dr Stanisława Włoch - WSZiA, UO - Diagnoza psychopedagogiczna wyznacznikiem działań terapeutycznych i edukacyjnych

11:10-11:30

dr Leokadia Wiatrowska - Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu - Dysleksja jako konglomerat zaburzeń rozwojowych

11:30-11:50

Przerwa

Z DOŚWIADCZEŃ PRAKTYKÓW

11:50-12:05

mgr Krystyna Dąbek - MODN, WSZiA - Indywidualizacja oddziaływań dydaktycznych wobec ucznia z ryzykiem dysleksji w praktyce szkolnej

12:05-12:25

mgr Alicja Kuss-Kondrat, mgr Ewa Mieczejko - Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 w Białymstoku - Problemy dysleksji w szkołach woj. podlaskiego na przykładzie jednej z największych szkół miasta Białystok - Zespołu Szkół Integracyjnych nr 1

12:25-12:40

mgr Jolanta Pytlik - MODN, WSZiA - Zeszyt dla każdego? Musisz go mieć! - kilka uwag o wprowadzaniu dziecka w świat pisma i pisania

12:40-13:00
dr Stefania Jagło, dr Bronisław Ogonowski - MODN - Jak (nie) wyprodukować dyslektyka, czy o problemach z rozpoznawaniem ryzyka dysleksji

13:00-13:10

DYSKUSJA: Doświadczenia specjalistów: psychologów, pedagogów, terapeutów i nauczycieli w pracy z dziećmi i młodzieżą z objawami dysleksji

13:10-13:40

Przerwa

WARSZTATY

 

13:40-15:10

Podróż w głąb mózgu - prezentacja metody nIR HEG - S. prof. dr hab. Maria Pecyna, mgr Bernadeta Głębicka
Uczestnictwo w warsztacie wymaga opłaty konferencyjnej

 

Opłata konferencyjna
Opłata konferencyjna wynosi: 80 zł (jeżeli wpłata dokonana jest do 15.10.2010r.) lub 90 zł (gdy wpłata dokonana jest po 15.10.2010). Ostateczny termin wpłat upływa 31.10.2010r. Opłata obejmuje: udział we wszystkich obradach, sympozjach i warsztatach oraz materiały konferencyjne i poczęstunek.

Uczestnicy konferencji sami pokrywają koszty podróży i zakwaterowania.

Istnieje możliwość bezpłatnego, niewymagającego wcześniejszej rejestracji uczestnictwa w plenarnej i panelowej części konferencji (bez warsztatów, materiałów konferencyjnych i poczęstunku).

Konto dla wpłat: PKO BP I o/Opole, 39 1020 3668 0000 5902 0009 9804 (z dopiskiem "Dysleksja")

 

Miejsce konferencji

Wyższa Szkoła Zarządzania
i Administracji w Opolu
Wydział Pedagogiczny
ul. Ozimska 63
45-368 Opole
tel. 077 402 16 00

Dodoatkowych infomracji udzilają:
Sekretarz konferencji: mgr Katarzyna Błońska, tel. 77 402 16 14 (WSZiA)
Sekretarz MODN: mgr Rafał Sawicki, tel. 77 474 00 86

 

Przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji
S. prof. dr hab. Maria Pecyna