Idea konfefencji

Adresaci konferencji

Wykładowcy konferencji

Program konferencji

Miejsce konferencji

 

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu
oraz Opolskie Forum Organizacji Socjalnych
zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej p. t.

Starość w młodości, młodość w starości

21 październik 2010 r.

Idea konferencji


Ideą piątej konferencji o starości jest wymiana edukacyjnych, kulturalnych i naukowych doświadczeń na temat problemów, potrzeb i możliwości ludzi starych. Jest też próbą wskazania kierunków zmian i rozwoju na rzecz przeciwdziałania stereotypizacji i stygmatyzacji osób w wieku senioralnym. Konferencja ma za cel wzbudzenie naukowej, społecznej i instytucjonalnej refleksji nad praktycznymi działaniami w stosunku do ludzi przekraczających próg starości. Jest też okazją do przemyśleń nad zjawiskiem starzenia samego siebie.

 

Adresaci


Konferencja skierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych problematyką starości, szczególnie do przedstawicieli nauki, instytucji polityki społecznej i pomocy społecznej, organizacji pozarządowych i służby zdrowia. Organizatorzy szczególnie zapraszają studentów pedagogiki z zakresu opieki i gerontologii, a także młodzież i osoby starsze zainteresowane wzbogaceniem wiedzy i poglądów dotyczących procesów rozwojowych człowieka starszego. Zaproszenie kierowane jest również do wszystkich osób zainteresowanych budowaniem pełnych i wartościowych międzypokoleniowych relacji.

 

Wykładowcy konferencji


Referentami konferencji będą wybitni naukowcy z polskich uczelni, specjaliści z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii, gerontologii i nauk medycznych. Wszyscy referenci profesjonalnie zajmują się teorią i badaniami dotyczącymi rozwoju, wizerunkiem i funkcjonowaniem człowieka w procesie jego starzenia się.

Referaty przedstawione na konferencji zostaną opublikowane w wydaniu pokonferencyjnym.

 

Program konferencji

Czwartek, 21 października 2010 r.

9:30 - Otwarcie konferencji - prof. dr hab. Marian Duczmal - Rektor WSZiA w Opolu

10:00-10:30 - prof. dr hab. Adam A. Zych - Fantomy zachodzącego słońca, czyli o zjawiskach, syndromach i zespołach drugiej połowy życia

10:30-11:00 - dr n. med. Donata Kurpas - Opieka podstawowa wobec coraz młodszego starszego pokolenia

11:00-11:30 - mgr Danuta Ceglarek, mgr Krystyna Szczygieł - Czas niech darmo nie zachodzi. Działania aktywizujące seniorów na przykładzie miasta Kędzierzyn-Koźle

11:30-12:30 - Przerwa, zwiedzanie wystaw

12:00-12:30 - mgr Harry Duda - Starość i młodość - kody przenikania

12:30-13:00 - dr Eryk Holona - Implikacje rozstania się z pracą zawodową w świadomości seniorów

13:00-13:30 - dr n. med. Roman Kolek - Leczenie pacjentów w starszym wieku chorujących na nadciśnienie tętnicze w województwie opolskim

13:30-14:00 - mgr Lidia Stotko - W drodze. edukacja ku sędziwej wrażliwości na życie. Z doświadczeń uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Opolu

14:00-14:30 - mgr Katarzyna Błońska - "Duch tańca w duchu starości". O znaczeniu tańca w życiu seniora

14:30 - Zakończenie konferencji - prof. dr hab. Stanisław Rogala


Miejsce konferencji:


Wyższa Szkoła Zarządzania
i Administracji w Opolu
Wydział Pedagogiczny
ul. Ozimska 63
45-368 Opole
tel. 077 402 16 00

Odpowiedzialny za organizację konferencji:
prof. dr hab. Stanisław Rogala
e-mail: srogala@uni.opole.pl