Cele konferencji

Uczestnicy

Formy uczestnictwa

Miejsce i termin

Program konferencji

Opłata konferencyjna

Publikacja tekstów

Zgłoszenia (formularz)

Noclegi

Adres do korespondencji

Wydział Pedagogiczny Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu
oraz Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk i JM Rektora Wyższej Szkoły Zrządzania
i Administracji
prof. dr. hab. Mariana Duczmala

Zapraszają
do udziału w dniach 22-23.04.2008 r.
w Konferencji Naukowej

STUDIA WYŻSZE - WAŻNY ETAP UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE. TEORIA I PRAKTYKA

 

Cel konferencji:

Celem konferencji jest próba redefiniowania funkcji szkół wyższych w perspektywie krajowej i europejskiej w najbliższych latach, poszukiwanie tematów oraz problemów dla badań interdyscyplinarnych uczelnianych i międzyuczelnianych, a także wymiana doświadczeń w zakresie badań nad tworzeniem warunków dla podnoszenia jakości kształcenia w szkołach wyższych.

Uczestnicy:

Nauczyciele akademiccy, studenci, absolwenci studiów, osoby pracujące w obszarze edukacji dorosłych, słuchacze Uniwersytetu III Wieku oraz wszyscy zainteresowani powyższą tematyką.

Proponowane formy uczestnictwa:

Wystąpienia w sesji plenarnej - referaty i komunikaty z badań, dyskusja oraz praca w sekcjach problemowych.

Proponujemy umieszczenie swego wystąpienia w jednym z poniższych obszarów:

 1. Stan teorii kształcenia ustawicznego w Polsce XXI wieku.
 2. Stan realizacji idei kształcenia ustawicznego w szkołach wyższych.
 3. Jaka powinna być charakterystyka absolwenta szkoły wyższej w ogóle i według kierunków kształcenia?
 4. Jak formułujemy cele szkoły wyższej np. w kontekście teorii czynności: Zadanie - wynik?
 5. Jakie postawy i umiejętności są niezbędne na poziomie szkoły wyższej dla realizacji idei uczenia się przez całe życie?
 6. Jakie warunki należy tworzyć dla nabywania umiejętności i zdobywania wiadomości w szkole wyższej w kontekście edukacji ustawicznej?
 7. Doświadczenia praktyczne szkół wyższych w zakresie tworzenia warunków dla pełniejszej realizacji idei kształcenia ustawicznego.

Miejsce i termin konferencji:

Konferncja odbędzie się w dniach 22-23 kwietnia 2008 r., w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu, ul. Ozimska 63.

Program konferencji:

WTOREK 20.04.2008 r.

8.00 - Śniadanie dla gości w Szarej Willi

9.30 - 10.00 Rejestracja uczestników konferencji w gmachu Wydziału Pedagogicznego WSZiA w Opolu, ul. Ozimska 63

10.00 - 10.30 Powitanie uczestników i otwarcie konferencji w sali 110

 • prof. dr hab. Marian Duczmal - Rektor WSZiA w Opolu
 • prof. zw. dr hab. Franciszek Marek - Dziekan Wydziału Pedagogicznego WSZiA w Opolu
 • prof. zw. dr hab. Stanisław Kaczor - WSZiA w Opolu

OBRADY PLENARNE (Prowadzenie obrad prof. zw. dr hab. Stanisław Kaczor)

10.30 - 10.50 - prof. zw. dr hab. Zygmunt Wiatrowiski - Szkoła i wykształcenie wyższe w kontekście społeczeństwa wiedzy i pracy

10.50 - 11.10 - prof. dr hab. Franciszek Szlosek - Organizacja szkoły wyższej w świetle procesu bolońskiego

11.10 - 11.30 - prof. zw. dr hab. Franciszek Marek - Zadania uczelni akademickich w zakresie kształcenia ustawicznego

11.30 - 11.50 - dr Teresa Zenona Sarleja - Studia wyższe - dobry czas na refleksję

DYSKUSJA

PRZERWA NA KAWĘ 11.50 - 12.30 (Sala 104 w budynku Wydziału Pedagogicznego WSZiA, ul. Ozimska 63)

OBRADY PLENARNE

12.30 - 12.50 - prof. dr hab. Kazimierz Marian Czarnecki - Teoretyczne podstawy psychicznej aktywności studentów szkół wyższych

12.50 - 13.10 - dr Irena Motow - Społeczne oczekiwania wobec absolwentów resocjalizacji

13.10 - 13.30 - prof. dr hab. Eleonora Sapia-Drewniak - Aspiracje edukacyjne studiujących kobiet

13.30 - 13.45 - dr Joanna Janik-Komar - Słuchacze uniwersytetów ludowych jako uczestnicy edukacji ustawicznej

DYSKUSJA

PRZERWA NA POSIŁEK 14.00 - 15.00 (Sala 103 w budynku Wydziału Pedagogicznego WSZiA, ul. Ozimska 63)

OBRADY PLENARNE (Prowadzenie obrad prof. dr hab. Eleonora Sapia-Drewniak)

15.00 - 15.20 - prof. zw. dr hab. Stanisław Kaczor - Sylwetka ponadzawodowa absolwentów szkoły wyższej

15.20 - 15.40 - prof. dr hab. Henryk Bednarczyk, mgr Mirosław Żurek - Aktywizacja zawodowa studentów w procesie kształcenia w szkole wyższej

15.40 - 15.55 - dr Anna Krasnodębska - Preferencje zawodowe studentów - doniesienie z badań

15.55 - 16.15 - prof. dr hab. S. Maria Pecyna - Uczenie się w interpretacji peer - to - peer

DYSKUSJA

18:00 - zaproszenie do zwiedzania budynku WSZiA - Szara Willa, ul. Oleska 11

KOLACJA - 18.30 w budynku Szarej Willi ul. Oleska 11

 

ŚRODA 23.04.2008 r.

8.00 - Śniadanie dla gości w Szarej Willi 

OBRADY PLENARNE (Prowadzenie obrad prof. dr hab. Franciszek Marek)

9.00 - 9.15 - prof. nadzw. dr hab. Ryszard Gerlach - Szkolnictwo wyższe w aspekcie potrzeb rynku pracy

9.15 - 9.30 - dr Joanna Szłapińska, mgr Monika Bartkowiak - Przyszły doradca zawodowy i personalny - sylwetka absolwenta szkoły wyższej

9.30 - 9.50 - dr Marek Idzik - Pierwsze kroki w nowoczesne zarządzanie

9.50 - 10.20 - mgr Renata Tomaszewska-Lipiec - Bezrobocie wśród absolwentów szkół wyższych - wybrane zagadnienia

10.20 - 10.30 - mgr Joanna Żurawska - Projekt europejski a rozwój uczelni wyższej

10.30 - 11.00 PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

 • prof. zw. dr hab. Stanisław Kaczor
 • prof. dr hab. Marian Duczmal
POSIŁEK 11.10 Sala 103, w budynku Wydziału Pedagogicznego WSZiA, ul. Ozimska 63

 

Publikacja tekstów:

Organizatorzy planują opublikowanie tekstów nadesłanych lub przywiezionych na konferencję. Teksty referatów i komunikatów nie powinny przekraczać 10 stron maszynopisu (więcej informacji dotyczących formatowania tekstu na stronie znajduje się pod tym linkiem). Prosimy także o przesłanie streszczenia artykułu w języku polskim oraz angielskim.

Wraz ze zgłoszeniem na konferencję prosimy przesłać tezy opracowania na jednej stronie A4 z dopiskiem KONFERENCJA do dnia 29.02.2008 r.

Opłata konferencyjna:

Prosimy o przesłanie opłat do dnia 21.03.2008 r. na konto:
PKO BP I O/Opole, 39 1020 3668 0000 5902 0009 9804 z dopiskiem KONFERENCJA
•  opłata konferencyjna: 300 zł. (nie zawiera opłaty za nocleg).
•  za publikację artykułu bez uczestnictwa: 150 zł.

Noclegi:

Istnieje możliwość rezerwacji noclegu - tel.: (77) 441-45-70 (www.szarawilla.pl). W rozmowie telefonicznej proszę podać nazwę konferencji, cena za pokój ok. 200 zł.

Adres do korespondencji:

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu
Wydział Pedagogiczny
ul. Ozimska 63
45-368 Opole
tel. 077 402 16 14
mail: pedagogika@wszia.opole.pl

Osoby odpowiedzialne za organizację konferencji:

Przewodniczący Rady Naukowej: prof. zw. dr hab. Stanisław Kaczor

Sekretarz: Prodziekan Wydziału Pedagogicznego WSZiA dr Dorota Papis (tel. 77 402 16 00)

 

Dziekan Wydziału Pedagogicznego WSZiA w Opolu
Prof. zw. dr hab. Franciszek Marek