Cel konfefencji

Adresaci konferencji

Wykładowcy konferencji

Program konferencji

Miejsce konferencji

 

Wydział Pedagogiczny Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu
zaprasza do udziału w Konferencji Naukowej p. t.

Idea wolontariatu w kształtowaniu społeczności lokalnych. Pierwszy krok na rynek pracy

Konferencja ta organizwana jest przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji w Opolu oraz Opolskie Forum Organizacji Socjalnych w ramach Małych Grantów dla uczelni Województwa Opolskiego na zadania dydaktyczno-naukowe.

Uczestnicy projektu oprócz wysłuchania prelekcji poświęconych tematowi przewodniemu będą mogli uczestniczyć w warsztatach:
1. Umiejętności niezbędne podczas rekrutacji pracowników z elementami autoprezentacji.
2. Komunikacja interpersonalna z elementami asertywności.
3. Wolontariat i samorozwój jako inwestycja w samego siebie.

Cel konferencji

Celem konferencji jest zaprezentowanie dobrych praktyk w aspekcie prowadzenia i koordynacji działań wolontariatu w naszym regionie oraz promowania postaw prospołecznych. Pomysłodawcy pragną wzmocnić wśród słuchaczy ideę wolontariatu oraz umiejętności niezbędne w poruszaniu się na rynku pracy.

Adresaci konferencji

Organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkie osoby, w szczególności studentów z województwa opolskiego, zainteresowane problematyką wolontariatu oraz pondniesieniem kompetencji społecznych.

Wykładowcy konferencji

Na konferencji zostaną wygłoszone referaty przez nauczycieli akademickich, studentów, a także osoby pracujące w organizacjach rządowych i pozarządowych zajmujących się działalnością wolontarystyczną.

Termin konferencji

Czwartek, 05 listopada 2009 r.

Miejsce konferencji

Wyższa Szkoła Zarządzania
i Administracji w Opolu
Wydział Pedagogiczny
ul. Ozimska 63
45-368 Opole
tel. 077 402 16 00

Formularz zgłoszeniowy