Cel konfefencji

Adresaci konferencji

Wykładowcy konferencji

Program konferencji

Miejsce konferencji

 

Wydział Pedagogiczny Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu
zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej p. t.

Oczekiwania i możliwości psychologicznego wsparcia ludzi starszych przez społeczność otoczenia

Konferencja wpisuje się w społeczne i instytucjonalne narastanie zainteresowań rozwiązywaniem problemów życiowych ludzi starszych.

Cel konferencji

Motywem zorganizowania konferencji na powyższy temat była chęć inspiracji społeczeństwa do większego zainteresowania się rozważaniami, praktycznymi działaniami wobec "Ludzi wolnego czasu", "opuszczonego gniazda", których w Polsce po 60 roku życia obecnie funkcjonuje ponad sześć milionów. A przecież nasz stosunek do ich życiowych problemów jest miarą cywilizacyjno-człowieczego rozwoju społeczeństwa. Konferencja sama w sobie nie rozwiąże żadnych praktycznych zagadnień, ale może stać się jedną z okazji do refleksji nad procesem starzenia się, jeżeli nie Kogoś to może samego siebie.

Adresaci konferencji

Organizatorzy serdecznie zapraszają osoby zainteresowane wzbogaceniem wiedzy, poglądów dotyczących procesów rozwojowych człowieka starszego, jego duchowości, oczekiwań, potrzeb. Zaproszenie bezpośrednio kierujemy również do pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej, Centrów Pomocy Rodzinie, a także studentów z zakresu opieki i gerontologii. Uczestnictwo w konferencji może być pożyteczne dla każdego, kto dąży do ułożenia sobie poprawnych relacji z osobami starszymi.

Wykładowcy konferencji

Referaty na konferencji wygłaszają naukowcy z wielu polskich Uczelni, specjaliści z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii, gerontologii, nauk społecznych i medycznych. Wszyscy referenci profesjonalnie zajmują się teorią i badaniami dotyczącymi rozwoju, wizerunkiem i funkcjonowaniem człowieka w procesie jego starzenia się.

Referaty przedstawione na konferencji zostaną opublikowane w wydaniu pokonferencyjnym.

Program konferencji

Sobota, 20 października

Otwarcie konferencji
10:00 - prof. dr hab. Marian Duczmal Rektor WSZiA w Opolu

Wykłady:
10:30-11:00 - prof. dr hab. Andrzej Szmajke Czy brzydkie jest stare? Czy stare jest brzydkie?
11:00-11:30 - prof. zw. dr hab. Adam A. Zych: Dawanie-nadawanie sensu życia, czyli o wsparciu i pomocy ludziom starym.
11:30-12:00 - s. prof. dr hab. Maria B. Pecyna: Kobieta i mężczyzna w aspekcie geronopsychologii

12:00-12:30 - przerwa

Wykłady:
12:30-13:00 - prof. dr hab. Danuta Socha, prof. zw. dr hab. Stanisław Socha: Jakość życia a nasz wybór
13:00-13:30 - dr Alicja Głębocka: Psychologiczne determinanty zdrowia osób starych.

13:30-14:00 - przerwa

Wykłady:
14:00-14:30 - mgr Mariola Sybilska: Oczekiwania i możliwości psychicznego wspierania pensjonariuszy Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Opolu .
14:30-15:50 - lek. med. Małgorzata Kaczmarek: AktywnośćParamedyczne aspekty pracy lekarza w opiece nad ludźmi starszymi.

 

Zakończenie konferencji
15:00-16:30 - prof. dr hab. Stanisław Rogala: Erotyczne fantazje ludzi sędziwych.

Miejsce konferencji

Wyższa Szkoła Zarządzania
i Administracji w Opolu
Wydział Pedagogiczny
ul. Ozimska 63
45-368 Opole
tel. 077 402 16 00

Osoba odpowiedzialna za organizację konferencji:
Stanisław Rogala
e-mail: srogala@uni.opole.pl