Idea konfefencji

Adresaci konferencji

Wykładowcy konferencji

Program konferencji

Miejsce konferencji

 

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu
oraz Opolskie Forum Organizacji Socjalnych
zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej p. t.

Starość, zależność, samotność - konsekwencje społeczno-rodzinne

Jest to już IV naukowa konferencja dotycząca zagadnień starości, realizowa corocznie na Wydziale Pedagogicznym WSZiA w Opolu. Tym razem konferencja zorganizowana jest we współpracy z Opolskim Forum Organizacji Socjalnych.

Idea konferencji

Cywilizacyjna pogoń za dobrami materialnymi oraz wszechogarniający kult młodości, piękna i nowoczesności powodują, że tracimy zdolność transcendentnego spojrzenia na sens życia. Ogranicza się nasza zdolność znoszenia trudności będących konsekwencją choroby i starości. Społeczne nastawienie na utylitarność i rozwój marginalizuje starość i jawi ją jako problematyczny aspekt życia społecznego, który odstaje od norm narzuconych przez bezkrytyczny kult młodości. A przecież nasz stosunek do ich życiowych problemów jest wskaźnikiem cywilizacyjno-człowieczego rozwoju społeczeństwa, a międzypokoleniowe relacje uczą dojrzałości, tolerancji i otwartości.
Motywem zorganizowania czwartej konferencji o starości stała się chęć inspiracji społeczeństwa do przyjrzenia się ludziom późnej dorosłości okiem nieuprzedzonym, wzbudzenia naukowego, społecznego i instytucjonalnego zainteresowania praktycznymi działaniami wobec zjawiska "opuszczonego gniazda". Dla wielu z nas udział w konferencji może stać się okazją do refleksji nad procesem starzenia się społeczeństwa i samego siebie.

Adresaci konferencji

Organizatorzy serdecznie zapraszają przedstawicieli nauki, instytucji polityki społecznej i pomocy społecznej, organizacji pozarządowych, służby zdrowia, a także osoby starsze i młodzież zainteresowane wzbogaceniem wiedzy i poglądów dotyczących procesów rozwojowych człowieka starszego, jego duchowości, oczekiwań i potrzeb. Zaproszenie bezpośrednio kierujemy również do studentów pedagogiki w zakresie opieki i gerontologii, a także do wszystkich osób, które mają potrzebę budowania poprawnych relacji międzypokoleniowych.

Wykładowcy konferencji

Prelegentami na konferencji będą wybitni naukowcy z wielu polskich uczelni, specjaliści z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii, gerontologii i nauk medycznych. Wszyscy referenci profesjonalnie zajmują się teorią i badaniami dotyczącymi rozwoju, wizerunkiem i funkcjonowaniem człowieka w procesie jego starzenia się.

Referaty przedstawione na konferencji zostaną opublikowane w wydaniu pokonferencyjnym.

Program konferencji

Środa, 21 października 2009 r.

Otwarcie konferencji

9:30 - prof. dr hab. Marian Duczmal Rektor WSZiA w Opolu

Wykłady

10:00-10:30 - prof. zw. dr hab. Robert Rauziński - Sieroctwo ludzi starych na Śląsku Opolskim

10:30-11:00 - prof. dr hab. Adam A. Zych - Dramat starzenia się a starość w dramacie

11:00-11:30 - dr n. med. Donata Kurpas - Kiedy starość nie jest równoznaczna z zależnością i samotnością - punkt widzenia lekarza rodzinnego

11:30-12:00 - przerwa

12:00-12:30 - prof. dr hab. Zofia Szarota - "Każdy ma swój Everest" - pasja jako element stylu życia seniora

12:30-13:00 - dr n. med. Kazimierz Łukawiecki - Dostępność i finansowa możliwość zabezpieczenia opieki ciągłej nad ludźmi starymi na Śląsku Opolskim

13:00-13:30 - mgr Harry Duda - Dzielenie się starością - propozycja nowego paradygmatu

13:30-14:00 - dr Marek Zemła oraz mgr Dorota Piechowicz - Internet źródłem inspiracji życiowych dla ludzi późnej dorosłości

14:00 - prof. dr hab. Stanisław Rogala - Zakończenie konferencji

 

Miejsce konferencji

Wyższa Szkoła Zarządzania
i Administracji w Opolu
Wydział Pedagogiczny
ul. Ozimska 63
45-368 Opole
tel. 077 402 16 00

Osoba odpowiedzialna za organizację konferencji:
Stanisław Rogala
e-mail: srogala@uni.opole.pl